KHÁNH THÀNH CẦU BÌNH AN - XÃ NAM THÁI A, AN BIÊN, KIÊN GIANG

Ngày đăng: 04:18 PM 18/10/2022 - Lượt xem: 595

KHÁNH THÀNH CẦU BÌNH AN

(Cầu số: 184)

Địa chỉ: Xã Nam Thái A - Huyện An Biên - Tỉnh Kiên Giang

Nhà tài trợ: Gia đình anh chị Kelly Vo Musterman, Justin Musterman và Cháu Jasmine Musterman

Cầu dài 57m; rộng 2,7m; tải trọng 2 tấn

Thời gian hoàn thành cầu: Tháng 9 năm 2022

Facebook