KHÁNH THÀNH CẦU HOÀNG HIỆP - XÃ VĨNH PHƯỚC B, HUYỆN GÒ QUAO, TỈNH KIÊN GIANG

Ngày đăng: 11:35 AM 28/11/2022 - Lượt xem: 118

KHÁNH THÀNH CẦU HOÀNG HIỆP

Địa chỉ: Xã Vĩnh Phước B - Huyện Gò Quao - Tỉnh Kiên Giang

Nhà tài trợ: SGCB VN, XEDAP.VN, Anh Vũ Minh Châu, Qũy MISA, Anh Nguyễn Huy Phát

Cầu dài 25m; rộng 3,2m; tải trọng 3 tấn

Thời gian hoàn thành cầu: Tháng 11 năm 2022

Facebook