KHÁNH THÀNH CẦU TÁM TRÍ - XÃ TÂN AN LUÔNG, HUYỆN VŨNG LIÊM, TỈNH VĨNH LONG

Ngày đăng: 08:26 AM 06/02/2023 - Lượt xem: 910

KHÁNH THÀNH CẦU TÁM TRÍ

Địa chỉ: Xã Tân An Luông - Huyện Vũng Liêm - Tỉnh Vĩnh Long

Nhà tài trợ: Ông bà: Huỳnh Tám và Mai Thị Bích Liên

Cầu dài 37m; rộng 27 m; tải trọng 2 tấn

Thời gian hoàn thành cầu: Tháng 01 năm 2023

Facebook